Over deze site

De Algemene Rekenkamer biedt op deze website informatie aan over de begroting van de Europese Unie: om hoeveel geld gaat het, waar komt dit geld vandaan, waaraan wordt het uitgegeven en hoe wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van al dit geld?

Wij willen met deze site bevorderen dat er meer openheid en transparantie ontstaat over de uitvoering van de Europese begroting. Op die manier hopen we bij te dragen aan een verbetering van de rechtmatige besteding van EU-gelden.

Bronnen

  • Wij hebben voor deze site gebruikgemaakt van openbare gegevens van de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer, onder de voorwaarden van eur-lex. Wij hebben expliciet toestemming gevraagd en gekregen om deze gegevens te gebruiken.

  • De cijfers die we op deze site presenteren over de uitgaven en ontvangsten van de EU en over de afdrachten en ontvangsten van de EU-lidstaten, zijn gebaseerd op het financiële rapport van de Europese Commissie over de uitvoering van de EU-begroting.

  • De gepresenteerde informatie over de rechtmatigheidsoordelen van de Europese Rekenkamer is afkomstig uit de jaarverslagen van deze instelling.

  • Bij de samenstelling van de teksten op deze site zijn we uitgegaan van onze EU-trendrapporten van de afgelopen tien jaar. In deze rapporten hebben wij verslag gedaan van de ontwikkelingen in het financieel management van de EU in Nederland, de EU-lidstaten en de EU als geheel. De teksten op deze site vormen een kernachtige samenvatting van een aantal van onze belangrijkste bevindingen op dat terrein.

Gebruiksvoorwaarden

Wij bieden alle data op deze site aan als apart te downloaden bestand (Excel, 218kB). Bezoekers van de site kunnen deze data gebruiken onder de voorwaarden van de licentie ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ van Creative Commons. Dit houdt in dat de data voor niet-commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, mits de Algemene Rekenkamer en eur-lex, © European Union, 1998-2012) expliciet als bron worden vermeld.

De teksten op deze site vallen onder dezelfde licentie. Ook deze mogen alleen voor niet-commerciële doeleinden gebruikt worden, op voorwaarde dat de Algemene Rekenkamer expliciet als bron wordt vermeld.

Aansprakelijkheid

De Algemene Rekenkamer neemt bij het beheer van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Vragen of opmerkingen?

Wij staan open voor vragen, opmerkingen, suggesties of andere reacties over onze site. Maak hiervoor gebruik van het reactieformulier.

Creative Commons LicentieDit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie