Verantwoordingsproces EU-begroting

De Europese Commissie, de Europese Rekenkamer, de Raad van de EU en het Europees Parlement zijn elk op hun eigen manier betrokken bij het verantwoordingsproces van de EU-begroting. Hun rol is weergegeven in de onderstaande figuur. Omdat 90%van het geld uit de EU-begroting in de lidstaten wordt uitgegeven, is het belangrijk dat ook daar openbaar en transparant verantwoording wordt afgelegd over de besteding van het geld. Dat gebeurt echter slechts in drie lidstaten. Lees meer over verantwoording in de lidstaten.

VerantwoordingsprocesEuropese Commissie legt verantwoording afEuropese Rekenkamer controleertOordeel Europese Rekenkamer: 17 keer NEERaad van de EU adviseertEuropees Parlement verleent kwijting